Współpraca ze szkołami w ramach profilaktyki przemocy i zachowań ryzykownych

Realizując Powiatowy program przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie w Powiecie Piaseczyńskim na lata 2016-2020, Powiatowy Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Górze Kalwarii zaprasza szkoły ponadgimnazjalne Powiatu Piaseczyńskiego do współpracy w zakresie profilaktyki przemocy
i zachowań ryzykownych.

W ramach programu oferujemy przeprowadzenie w Państwa placówkach zajęć warsztatowych skierowanych do młodzieży.

Program obejmuje prezentację sieci instytucjonalnego wsparcia dla osób
w kryzysie oraz zajęcia warsztatowe poruszające problematykę przemocy, zachowań ryzykownych, reagowania w sytuacjach trudnych.

W roku szkolnym 2016/2017 nasze zajęcia przeprowadzimy w 5 szkołach ponadgimnazjalnych z terenu Powiatu Piaseczyńskiego.