Bezpieczny w sieci

Realizując zapisy Powiatowego Programu Przeciwdziałania Przemocy i Ochrony Ofiar Przemocy w Powiecie Piaseczyńskim, Powiatowy Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Górze Kalwarii zorganizował cykl spotkań w Przedszkolu Publicznym Nr 5 w Piasecznie. Warsztaty odbyły się na przełomie lutego i marca, były to 4 spotkania z każdą grupą.

Celem zajęć było zapoznanie dzieci z internetem oraz uwrażliwienie ich na zagrożenia związane z korzystania z Sieci. W trakcie zajęć dzieci dowiedziały się: czym są komputer oraz Internet i do czego służą. Nauczyły się zasad bezpiecznego używania Internetu, celem było zwrócenie uwagi na fakt, że nie można ufać osobom znanym wyłącznie z Internetu

Podsumowaniem zajęć z dziećmi było spotkanie z Rodzicami, „ważne jest to aby Rodzice i Opiekunowie również zdawali sobie sprawę z zagrożeń wynikających z nadmiernego i niekontrolowanego użycia zasobów Internetu przez dzieci”- mówił Dyrektor Powiatowego Ośrodka Interwencji Kryzysowej.

Internet nie jest, ani dobry, ani zły, nie może być karą czy nagrodą – dzieci trzeba nauczyć mądrego korzystania z zasobu Sieci w sposób bezpieczny i dostosowany do ich wieku.

Rodzice zostali zapoznani z aplikacjami do kontroli rodzicielskiej oraz psychologicznymi aspektami związanymi z niekontrolowanym dostępem do Internetu. Zatrważające są statystyki dotyczące  czasu jaki dzieci spędzają przed urządzeniami mobilnymi bez kontroli dorosłych, a to ich obowiązkiem jest reagować i wytyczać bezpieczne granice.