Bójka i pobicie

Polskie prawo odróżnia przestępstwa bójki i pobicia oraz użycia w bójce broni palnej od przestępstw dotyczących spowodowania ciężkiego uszczerbku na zdrowiu (art. 156 kk) i uszkodzenia ciała

Czytaj dalej
Bójka i pobicie

Przede wszystkim, jeśli jesteś ofiarą lub dowiedziałaś (dowiedziałeś) się o popełnieniu lub usiłowaniu przestępstwa, natychmiast zawiadom Policję. Możesz to zrobić dzwoniąc na numer alarmowy (w sytuacjach nagłych), osobiście na posterunku Policji albo pisemnie.

Czytaj dalej