Narkotyki

Narkotyk, substancja psychoaktywna, środek odurzający, używka – to określenia o podobnym znaczeniu stosowane wymiennie w języku potocznym. W medycynie, psychologii aktualnie obowiązującym nazewnictwem jest substancja psychoaktywna. W medycynie „narkotykami” określa się te substancje psychoaktywne, które działają m.in. przeciwbólowo poprzez określone receptory mózgowe (opioidowe). Z kolei pojęcie narkomanii wywodzi się od słowa „narcos” co oznacza odurzenie, senność, uśpienie.

Czytaj dalej
Narkotyki

Wybrane przykłady szkód zdrowotnych i społecznych związanych z przyjmowaniem substancji psychoaktywnych:

Czytaj dalej
Narkotyki

Objawy ostrych zatruć substancjami psychoaktywnymi:

Czytaj dalej
Narkotyki

Sygnały ostrzegawcze mogące wskazywać na zażywanie substancji psychoaktywnych:

Czytaj dalej
Osoby stosujące przemoc

Ogólnopolska Poradnia Internetowa, działająca pod adresem www.narkomania.org.pl, jest bezpłatnym serwisem pomocowym adresowanym do osób poszukujących informacji i pomocy w zakresie problematyki narkomanii.

Czytaj dalej