Terapia EMDR

 

Bezpłatna terapia EMDR w POIK!

Powiatowy Ośrodek Interwencji Kryzysowej to jedno z nielicznych miejsc oferujących nowatorską terapię EMDR bezpłatnie, która w Stanach Zjednoczonych jest zalecaną metodą terapii po traumatycznych przeżyciach – leczenia Zespołu Stresu Pourazowego (PTSD). Eye Movement Desensitization and Reprocessing – nowatorskie podejście do terapii osób z traumą, depresją i lękiem.

Nazwa EMDR najczęściej tłumaczona jest na język polski jako „Terapia odwrażliwiania za pomocą ruchu gałek ocznych”. Tłumaczenie to nawiązuje do podstaw tej metody, której efektywność oparta jest na naprzemiennie działających bodźcach wzrokowych, dotykowych lub słuchowych.

Od momentu opracowania przez Francine Shapiro tej metody, budziła ona duże zainteresowanie. Dotychczas terapia polegała najczęściej na rozmowie lub relaksacji. Shapiro zaproponowała sposób oddziaływania na pacjenta w kryzysie, uwzględniający i wpływający zarówno na poznawczą i emocjonalną sferę umysłu.

Sesje terapii indywidualnej dla osób pow. 16 roku życia.

Szczegóły: 22 757-68-20