Program unijny prowadzony przez POIK

Program prowadzony w ramach projektu unijnego „Deinstytucjonalizacja szansą na dobrą zmianę – projekt zintegrowany”

Czytaj dalej
Programy, badania i diagnozy POIK

Powiatowy Program Korekcyjno – Edukacyjny dla osób stosujących przemoc w rodzinie w Powiecie Piaseczyńskim na rok 2018

Czytaj dalej