Powiatowy Ośrodek Interwencji Kryzysowej przeprowadza cyklicznie diagnozy zjawiska przemocy w powiecie piaseczyńskim.