Ruszył transport na rzecz osób z niepełnosprawnościami z powiatu piaseczyńskiego.

Dzięki współpracy Powiatu Piaseczyńskiego oraz gmin: Góra Kalwaria, Konstancin-Jeziorna, Lesznowola, Piaseczno, Prażmów oraz Tarczyn do grudnia 2024 roku został sfinansowany i uruchomiony transport na rzecz osób z niepełnosprawnościami.
Kto może skorzystać
Osoba posiadająca:
• orzeczenie o niepełnosprawności lub orzeczenie o niepełnosprawności w stopniu umiarkowanym, znacznym lub orzeczenie równoważne,
• nie może samodzielnie ani z pomocą korzystać ze środków komunikacji publicznej,
• ma znaczne trudności w poruszaniu się,
• jest mieszkańcem powiatu piaseczyńskiego.

Szczegółowe zasady korzystania z transportu opisane zostały w Regulaminie dostępnym na stronie powiatu.
Jakie dokumenty są wymagane
Należy złożyć Wniosek wraz z kopią orzeczenia do Starostwa Powiatowego w Piasecznie:
• bezpośrednio w Starostwie Powiatowym w Piasecznie ul. Chyliczkowska 14 do Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych, od poniedziałku do piątku w godzinach od 7: 00 do 16:00,
• pocztą tradycyjną na adres Starostwo Powiatowe w Piasecznie, ul. Chyliczkowska 14, 05- 500 Piaseczno z dopiskiem do Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych,
• przez ePUAP Starostwa Powiatowego w Piasecznie do Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych,
• pocztą elektroniczną na adres starostwo@piaseczno.pl z zastrzeżeniem, że po pozytywnej ocenie dokumentów, oryginały zostaną dostarczone do Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych.

Po dokonaniu oceny złożonych dokumentów, pracownik Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych zadzwoni do osoby uprawnionej w celu potwierdzenia możliwości korzystania z transportu.

Przewoźnikiem jest firma: USŁUGI TRANSPORTOWE JANUSZ DRELA
numer telefonu: 601 582 003
adres e-mail: dreland@wp.pl

Transport będzie realizowany do 13 grudnia 2024 r. lub do wyczerpania środków przeznaczonych na ten cel.

Kto koordynuje transport?

Usługa koordynowana jest przez Powiat Piaseczyński Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych, ul. Chyliczkowska 14, 05-500 Piaseczno, nr tel. 22 756 62 54 wew. 246, adres e- mail: wzs@piaseczno.pl

Ważne informacje:
• z usługi możesz skorzystać od poniedziałku do piątku od godziny 6 do 21.
• Odpłatność za kurs w jedną stronę wynosi:
– 10 zł brutto za kurs w granicach jednej gminy lub 15 km w granicach powiatu piaseczyńskiego;
– 20 zł brutto za pozostałe kursy;
– 200 zł brutto za cztery tygodnie korzystania z kursów planowanych lub 50 zł brutto tygodniowo. Więcej informacji o kursach planowanych znajdziesz w Regulaminie.

Osoba poniżej 18. roku życia podróżuje wraz z opiekunem.

Opiekun podróżuje nieodpłatnie.