Wsparcie w kryzysie - oszustwo

Korzyść majątkowa – osoba dopuszczająca się oszustwa robi to z chęci wzbogacenia się, powiększenia własnego majątku lub spłacenia długu.

Czytaj dalej
Wsparcie w kryzysie - oszustwo

Warunkiem skutecznego postawienia zarzutów osobie, która dopuściła się oszustwa, jest ustalenie, że, dążąc do wzbogacenia się, od samego początku działała z zamiarem wprowadzenia pokrzywdzonego w błąd albo wykorzystania błędnych przeświadczeń lub niezdolności pokrzywdzonego do należytego pojmowania.

Czytaj dalej