W Powiatowym Ośrodku Interwencji Kryzysowej, od samego początku nasi klienci mają przypisanego psychologa prowadzącego.

To psycholog prowadzący kieruje klienta do psychiatry, prawnika lub pracownika socjalnego.

Jeśli z jakiejkolwiek przyczyny nie umiesz nawiązać nici współpracy z przypisanym psychologiem,
porozmawiaj z nim o chęci zmiany psychologa prowadzącego, następnie złóż poniższym wniosek.

Wniosek o zmianę psychologa prowadzącego.