Czym jest ETR? Easy to read and understand (z ang.) – tekst łatwy do czytania i zrozumienia (tekst ETR) jest głównie odpowiedzią na potrzebę dostępu do informacji osób z  niepełnosprawnością intelektualną.

Powiatowy Ośrodek Interwencji Kryzysowej ETR

 

FE_POWER_poziom_pl