Terapia EMDR

Bezpłatna terapia EMDR w POIK!

Powiatowy Ośrodek Interwencji Kryzysowej to jedno z nielicznych miejsc oferujących nowatorską terapię EMDR bezpłatnie, która w Stanach Zjednoczonych jest zalecaną metodą terapii po traumatycznych przeżyciach – leczenia Zespołu Stresu Pourazowego (PTSD). Eye Movement Desensitization and Reprocessing – nowatorskie podejście do terapii osób z traumą, depresją i lękiem.

Nazwa EMDR najczęściej tłumaczona jest na język polski jako „Terapia odwrażliwiania za pomocą ruchu gałek ocznych”. Tłumaczenie to nawiązuje do podstaw tej metody, której efektywność oparta jest na naprzemiennie działających bodźcach wzrokowych, dotykowych lub słuchowych.

Od momentu opracowania przez Francine Shapiro tej metody, budziła ona duże zainteresowanie. Dotychczas terapia polegała najczęściej na rozmowie lub relaksacji. Shapiro zaproponowała sposób oddziaływania na pacjenta w kryzysie, uwzględniający i wpływający zarówno na poznawczą i emocjonalną sferę umysłu.

Sesje terapii indywidualnej dla osób pow. 16 roku życia.

Szczegóły: 22 757-68-20

Przemoc w powiecie piaseczyńskim dotyczyła głównie kobiet. W 2022 r. zarejestrowano 250 tego typu przypadków, co stanowi spadek o 16 zgłoszeń w porównaniu z ubiegłym rokiem

. Na przestrzeni lat ubiegłych spadła liczba przypadków przemocy wobec osób z niepełnosprawnością
w 2021 r. odnotowano 5 zgłoszeń a w 2022 r. tylko 1. Kolejnym zjawiskiem jest spadek przemocy wobec osób powyżej 65 r.ż z 24 w 2021 r. do 8 w 2022 r.

Najczęstszą formą przemocy w rodzinie jest przemoc psychiczna 278 przypadków w 2022 r. oraz przemoc fizyczna 250 przypadków w 2022 r. Z analizy dostarczonych danych można zaobserwować zjawisko nasilania się przypadków zaniedbania z 16 w 2021 r. do 29 w 2022 r. Przemocy w sferze seksualnej została na taki samym poziomie odnotowano 17 zgłoszeń. Na przestrzeni lat 2021-2022 zauważać możemy minimalny spadek  przemocy ekonomicznej z 41 przypadków do 38.

Sprawcami przemocy są najczęściej mężczyźni zarejestrowano 235 takich przypadków w 2022 r. jednak możemy zauważyć, że przemoc ze strony mężczyzn spadła o 35 przypadków w porównaniu
z 2021 r . Natomiast wzrosła liczba kobiet stosujących przemoc z 47 przypadków do 56.

Ogólna liczba interwencji  związanych z przemocą domową w całym Powiecie Piaseczyńskim wzrosła z 579 w 2021 r. do 749 w 2022 r.

Najbardziej niepokojącym zjawiskiem jest bardzo duży wzrost interwencji domowych w gminach Góra Kalwaria ze 193 w roku 2021 do 272 w roku 2022 oraz w gminie Konstancin-Jeziorna z 21 w 2021 r. do aż 168 w 2022 r.

W związku z przypadkami przemocy w rodzinie odnotowanymi przez Policję można zaobserwować ciekawe zjawisko jakim  jest przewaga przypadków przemocy psychicznej nad przypadkami przemocy fizycznej. Ogółem w Powiecie Piaseczyńskim  zanotowano 204 przypadki przemocy psychicznej oraz 147 przypadków przemocy fizycznej. Największą liczbę przypadków przemocy psychicznej  zanotowano w gminie Piaseczno 91 w 2022 roku.

Diagnoza przemocy 2021-2022
ogłoszenie praca
pfron
Programy, badania i diagnozy POIK