Powiatowy Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Górze Kalwarii, mając na uwadze dobro klientów, pragnie na bieżąco wykrywać wszelkie zmiany w poziomie ich satysfakcji. Ośrodek pragnie także monitorować, czy podjęte działania przynoszą pożądane efekty. W tym celu przeprowadzono badania socjologiczne dotyczące zadowolenia z pracy Ośrodka i pracowników.

Do realizacji celów badania użyto narzędzia badawczego: wywiad telefoniczny.