Hostel

Hostel dla ofiar przemocy domowej oferuje schronienie oraz pomoc specjalistyczną dla osób znajdujących się w sytuacji kryzysu związanego z zagrożeniem zdrowia i życia.

Czytaj dalej

Powiatowy Ośrodek Interwencji Kryzysowej

W Powiatowym Ośrodku Interwencji Kryzysowej staramy się nieść pomoc wszystkim osobom które doświadczyły sytuacji bolesnej, trudnej – kryzysowej.

Czytaj dalej
Podstawy prawne

Powiatowy Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Górze Kalwarii działa na podstawie obowiązujących przepisów prawa a w szczególności:

Przeciwdziałanie przemocy domowej

Przemoc w rodzinie jest szczególnie drastycznym problemem w naszym kraju. Sprzyja jej bierność obywateli i bezsilność służb publicznych. Dlatego wzywamy parlament, administrację rządową i samorządową, sądownictwo, prokuraturę, massmedia oraz wszystkich obywateli Rzeczpospolitej Polskiej do przeciwdziałania przemocy i postępowania zgodnie z następującymi zasadami etycznymi:

Czytaj dalej
Instytucje współpracujące z POIK

Instytucje współpracujące z Powiatowym Ośrodkiem Interwencji Kryzysowej w Górze Kalwarii

Czytaj dalej
Odwołaj wizytę

Masz zarezerwowany termin wizyty w Powiatowym Ośrodku Interwencji Kryzysowej, jednak z jakichś przyczyn nie możesz przyjść? Za pomocą poniższego formularza możesz odwołać wizytę.

Powiatowy Ośrodek Interwencji Kryzysowej

Kontakt z Powiatowym Ośrodkiem Interwencji Kryzysowej w Górze Kalwarii

Powiatowy Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Górze Kalwarii

Regulamin Powiatowego Ośrodka Interwencji Kryzysowej

Czytaj dalej
Powiatowy Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Górze Kalwarii

Statut Powiatowego Ośrodka Interwencji Kryzysowej

Czytaj dalej