Współpraca ze szkołami w ramach profilaktyki przemocy i zachowań ryzykownych

Powiatowy Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Górze Kalwarii ma na celu działania interdyscyplinarne prowadzące do konstruktywnego rozwiązania kryzysu. Grupą docelową działań są zarówno osoby indywidualne, jak i rodziny.

Ważną grupą, która może uzyskać pomoc jest młodzież. Szkoła stanowi dobrą przestrzeń na działania profilaktyczne i zaradcze. Dodatkowo przekazanie młodym osobom informacji o możliwościach uzyskania pomocy pośrednio może wpłynąć na poszerzenie tej wiedzy w rodzinach.

Celem podjętych przez nas działań jest zapoznanie młodych osób z możliwościami uzyskania pomocy i wsparcia. Zakładamy, że dzięki przekazanym informacjom, doświadczenie sytuacji kryzysowej w przyszłości uruchomi w młodej osobie gotowość do podjęcia działań zaradczych przy współudziale specjalistów.

Dodatkowo, przez powyższe działania, chcemy zwiększać świadomość występowania tego rodzaju zjawisk oraz ich skali.