W III edycji autorskiego programu profilaktycznego realizowanego przez POIK warsztaty poprowadzą Psycholog oraz Prawnik z Powiatowego Ośrodka Interwencji Kryzysowej.

Szkoły wskazały potrzebę kontynuowania tematyki zachowań ryzykownych wśród młodzieży. Dotychczasowe edycje pokazały, że młodzież chętnie bierze udział w akcji POIK. Jednym z sygnałów zwrotnych jest skorzystanie przez uczestników z pomocy stacjonarnej Powiatowego Ośrodka Interwencji Kryzysowej.

Współpraca ze szkołami w ramach profilaktyki przemocy i zachowań ryzykownych - rok szkolny 2018/2019