Piaseczyński Alians przeciw depresji jest nieformalnym sojuszem, który działa na rzecz diagnozowania i leczenia depresji w lokalnych społecznościach.

Jednym z wielu możliwych sposobów przeciwdziałania i walki z depresją jest tworzenie aliansów – sieci organizacji, instytucji i osób, które będą działać lokalnie na terenie powiatu piaseczyńskiego. Dzięki temu możemy skutecznie wspierać osoby doświadczające depresji, jej epizodów jak i zapobiegać zachowaniom ryzykownym.