Wpisy

Współpraca ze szkołami w ramach profilaktyki przemocy i zachowań ryzykownych

Powiatowy Ośrodek Interwencji w Górze Kalwarii dba o to, by jak najwięcej mieszkańców powiatu piaseczyńskiego mogło uzyskać fachową i skuteczną pomoc. Staramy się zaistnieć w świadomości naszych potencjalnych klientów i zaprosić ich do współpracy.

Czytaj dalej
Program unijny prowadzony przez POIK

Program prowadzony w ramach projektu unijnego „Deinstytucjonalizacja szansą na dobrą zmianę – projekt zintegrowany”

Czytaj dalej
Program opieka wytchnieniowa

Ocena potrzeby wsparcia w codziennym funkcjonowaniu z zastosowaniem Skali Pomiaru Niezależności Funkcjonalnej (FIM – The Functional Independence Measure)

Czytaj dalej
Współpraca ze szkołami w ramach profilaktyki przemocy i zachowań ryzykownych

Powiatowy Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Górze Kalwarii ma na celu działania interdyscyplinarne prowadzące do konstruktywnego rozwiązania kryzysu. Grupą docelową działań są zarówno osoby indywidualne, jak i rodziny.

Czytaj dalej
Współpraca ze szkołami w ramach profilaktyki przemocy i zachowań ryzykownych - rok szkolny 2018/2019

W III edycji autorskiego programu profilaktycznego realizowanego przez POIK warsztaty poprowadzą Psycholog oraz Prawnik z Powiatowego Ośrodka Interwencji Kryzysowej.

Czytaj dalej
Współpraca ze szkołami w ramach profilaktyki przemocy i zachowań ryzykownych

Realizując Powiatowy program przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie w Powiecie Piaseczyńskim na lata 2016-2020, Powiatowy Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Górze Kalwarii zaprasza szkoły ponadgimnazjalne Powiatu Piaseczyńskiego do współpracy w zakresie profilaktyki przemocy
i zachowań ryzykownych.

Czytaj dalej
Programy, badania i diagnozy POIK

Powiatowy Program Korekcyjno – Edukacyjny dla osób stosujących przemoc w rodzinie w Powiecie Piaseczyńskim na rok 2018

Czytaj dalej