Diagnoza zjawiska przemocy w szkołach średnich przeprowadzona przez Powiatowy Ośrodek Interwencji Kryzysowej w roku 2018