Stalking

Stalking – słowo to po angielsku oznacza „skradanie się” (np. myśliwych za zwierzyną). W w języku potocznym używane jest na określenie uporczywego nękania i emocjonalnego prześladowania poprzez wielokrotne telefony, nachodzenie w domu, pracy bez zaproszenia i wbrew woli ofiary, złośliwe nagabywanie, naprzykrzanie się (np. poprzez wysyłanie niechcianych listów, prezentów czy sms-ów), oczernianie, ale także podszywanie się pod tożsamość ofiary w celu jej kompromitacji. Zdarza się też grożenie ofierze albo wręcz popełnianie na jej szkodę rozmaitych przestępstw.

Czytaj dalej
Stalking

Przede wszystkim należy wyraźnie oświadczyć sprawcy, że nie życzysz sobie jego działań: żądasz zaniechania wysyłania sms-ów, prezentów, wystawania pod oknem, nachodzenia Cię w pracy, przysyłania listów itp. Musisz to udokumentować, np. zachowując treść e-maila, w którym wzywasz do zaprzestania nękania.

Czytaj dalej