Konsultacje on-line

Powiatowy Ośrodek Interwencji Kryzysowej wychodząc na przeciw oczekiwaniom swoich klientów uruchomił konsultacje pychologiczne psychiatryczne oraz prawne w formie on-line.

Dokumenty dla klientów

Wypełnienie formularzy on-line ułatwia i przyspiesza wzajemną współpracę