Stres w pracy

Rosnąca konkurencja przekłada się na coraz większe wymagania wobec pracowników. Wymagania te niejednokrotnie przekraczają możliwości przeciętnego człowieka: pracy jest zbyt dużo, w zbyt krótkim czasie lub zadania do wykonania są niedopasowane do predyspozycji, umiejętności i wiedzy pracowników. Sytuacji nie polepsza brak stałych umów, niepewność zatrudnienia czy niska pensja. W takich warunkach pracownikom na co dzień towarzyszy stan napięcia psychicznego, nazywany popularnie stresem. Im większa rozbieżność między wymaganiami środowiska pracy a możliwościami i potrzebami pracowników, tym większy poziom odczuwanego przez nich stresu.

Czytaj dalej
Stres w pracy

Pamiętaj, że każdy z nas ma swój próg odporności na stres, po przekroczeniu którego nie jest w stanie pracować w sposób efektywny. Osoby doświadczające stresu próbują czasem obniżyć przeżywane napięcie przy pomocy alkoholu i innych środków odurzających. Nie likwiduje to przyczyn stresu w pracy, a pogłębia tylko problemy osób nadużywających tego rodzaju substancji.

Czytaj dalej
Stres w pracy

W radzeniu sobie z trudnymi, stresującymi sytuacjami bardzo ważne jest wsparcie ze strony innych osób. Czasem ocena kogoś „z zewnątrz” pozwala na znalezienie rozwiązania problemu, które wcześniej nie przyszłoby nam do głowy. Skorzystaj z pomocy bliskich osób, z którymi możesz podzielić się swoimi problemami. W szczególnie trudnych sprawach, jeżeli doświadczasz negatywnych skutków zdrowotnych stresu (np. cierpisz z powodu depresji), nie wahaj się skorzystać z pomocy specjalistów: psychologów i lekarzy. Tego rodzaju pomoc świadczą m.in. poradnie zdrowia psychicznego, ośrodki pomocy rodzinie, a także ośrodki interwencji kryzysowej zlokalizowane w większych miastach.

Czytaj dalej