Konsultacja psychologiczna polega na rozmowie z psychologiem, dotyczącej przyczyny zgłoszenia, przeżywanych trudności, ewentualnych objawów zaburzeń psychicznych, a także obszarów życia, w których chcesz wprowadzić zmiany.

Wszystkie usługi jakie świadczy Powiatowy Ośrodek Interwencji Kryzysowej, są bezpłatne !

Aby skorzystać z usług świadczonych przez Powiatowy Ośrodek Interwencji Kryzysowej należy być mieszkańcem powiatu piaseczyńskiego.

Aby zapisać się na wizytę z psychologiem POIK, należy zadzwonić pod numer 227576820.

Po zapisie na wizytę, należy wypełnić Arkusz Informacyjny.


Trudności związane z radzeniem sobie ze stresem oraz poczucie zagubienia w trudnej sytuacji są wystarczającym powodem do skorzystania z usług psychologa. Specjalista pomoże również w doskonaleniu umiejętności komunikacyjnych oraz społecznych, uczy asertywności

W ośrodku interwencji kryzysowej, interwenci, psycholodzy pomagają w każdym kryzysie.

Celem interwencji kryzysowej jest przywrócenie równowagi psychicznej i umiejętności samodzielnego radzenia sobie, a dzięki temu zapobieganie przejściu reakcji kryzysowej w stan chronicznej niewydolności psychospołecznej. Interwencją kryzysową obejmuje się osoby i rodziny bez względu na posiadany dochód.

Ośrodek interwencji kryzysowej – zapewnia kompleksową pomoc psychologiczną dla osób i rodzin w sytuacji kryzysu poprzez udzielanie specjalistycznej pomocy
w siedzibie Ośrodka, prowadzenie interwencji telefonicznych, a w zależności od potrzeb – poradnictwa socjalnego lub prawnego i innych form wsparcia.

Potoczne rozumienie słowa interwencja  oznacza włączanie się, wtrącanie się w jakąś sprawę; wywieranie wpływu na kogoś w jakiejś sprawie w celu uzyskania określonego efektu (Słownik Wyrazów Obcych PWN 1999). Dla nas najważniejsze jest rozumienie interwencji kryzysowej jako działania wobec osoby przeżywającej kryzys psychologiczny.

W języku potocznym służy określaniu różnych sytuacji, których wspólnym mianownikiem jest aspekt zagrożenia. Tak więc mówi się o kryzysie wartości, kryzysie rodziny, kryzysie finansów publicznych, kryzysie terroryzmu, kryzysie w stosunkach między Palestyńczykami a Żydami, kryzysie takiej czy innej tożsamości.

Interwencja kryzysowa, jako forma pomocy psychologicznej, polega na kontakcie terapeutycznym, skoncentrowanym na problemie wywołującym kryzys, czasowo ograniczonym, w którym dochodzi do konfrontacji osoby z kryzysem i do jego rozwiązania.