Dokumenty potrzebne podczas wizyt i kontaktów z POIK

Wypełnienie formularzy on-line ułatwia i przyspiesza wzajemną współpracę

Zgoda na uczestniczenie dziecka w konsultacjach.

Formularz „Wniosek o wydanie zaświadczenia o uczestniczeniu w terapii” wypełnia osoba pełnoletnia zainteresowana wydaniem zaświadczenia przez POIK.

Formularz „Wniosek o przedłużenie kontraktu” wypełnia każda osoba pełnoletnia zainteresowana przedłużeniem terapii.

Formularz „Aktualizacja RODO” wypełnia każda osoba pełnoletnia wówczas, gdy wymagana jest aktualizacja zgody na przetwarzanie danych RODO, np. w celu przedłużenia terapii.