Łukasz Kopytowski

Magdalena Łukaszewicz

Jestem psychologiem z kilkudziesięcioletnim stażem w obszarze pomocy psychologicznej oraz edukacji. Ukończyłam szkołę psychoterapii w nurcie poznawczo-behawioralnym oraz wiele innych szkoleń specjalistycznych w różnych nurtach terapeutycznych. Doświadczenie zdobywałam m.in. w trakcie stażów klinicznych w IPiN
w Warszawie oraz Akademickim Ośrodku Psychoterapii oraz pracując jako terapeuta w Oddziale Leczenia Zaburzeń Nerwicowych w Komorowie.

Przez wiele lat prowadziłam zajęcia dla studentów na Wydziale Psychologii UKSW w Warszawie.

Od kilkunastu lat  pracuję interwencyjnie i terapeutycznie w Powiatowym Ośrodku Interwencji Kryzysowej w Górze Kalwarii.

Pomagam osobom dorosłym i parom doświadczającym rozmaitych kryzysów.

Prowadzę konsultacje psychologiczne dla rodziców, których dzieci przeżywają kryzys psychologiczny.

Prywatnie jestem żoną i mamą szóstki dzieci. „Baterie ładuję” śpiewając w chórze i żeglując.

Agata Węglińska

Maria Walendziak

Paulina Chajęcka

Karina Steinbarth-Chmielewska

Daria Krześniak

Ewa Wesołowska

Ewa Michalska

Aleksandra Rosochacka

Monika Jarmuszewska

Weronika Lenard

Justyna Rechnia

Justyna Sadurska-Wicher

Agnieszka Szybowska

Marzena Gospodarczyk

Sylwia Pierzchalska

Aneta Głodowska

Marta Kukuła

Mariola Śmigaj

Katarzyna Suchowicz- Herma

Ewelina Mardas- Kopytowska

Magdalena Łukaszewicz

Magdalena Wojtkowska

Dorota Kocięcka- Karpiuk

Kamil Florczyk

Magdalena Wolska

Marta Sak

Śniegocka Katarzyna

Magdalena Zdrodowska

Damian Nakonieczny

Bartłomiej Pasternak

Aneta Nalewajek

Wiktoria Miller

Katarzyna Rostkowska

Ewa Sebastyanka- Pacia

Edyta  Rodak

Teresa Rosochacka

Maria Woźniak

Piotr Kowalczyk

Nasze certyfikaty