Warsztaty dla młodzieży

Powiatowy Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Górze Kalwarii jest w trakcie realizacji projektu „Działania profilaktyczne w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie na terenie Powiatu Piaseczyńskiego” w ramach Programu Osłonowego „Wspieranie jednostek samorządu terytorialnego w tworzeniu systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie” realizowanego przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Czytaj dalej
Warsztaty dla Szkół w roku szkolnym 2018/2019

Rusza III edycja autorskiego programu profilaktycznego realizowanego przez POIK. W tym roku szkolnym warsztaty poprowadzą Psycholog oraz Prawnik z Powiatowego Ośrodka Interwencji Kryzysowej.

Czytaj dalej
Jak wychować i nie zwariować?

Bezpłartne Warsztaty dla rodziców: Jak Wychować nie zwariować? Warsztaty odbędą się w Sali Konferencyjnej Starostwa Powiatowego w PIasecznie, ul. Chyliczkowska 14; 05-500 Piaseczno 

Czytaj dalej
Warsztaty edukacyjne dla współuzależnionych

Powstawaniu współuzależnienia sprzyjają zależność materialna, brak wsparcia ze strony rodziny, izolacja bliskich osób, słaba pozycja zawodowa  i nacisk społeczny na utrzymywanie małżeństwa. Głównym czynnikiem nie pozwalającym wyjść z dysfunkcyjnego związku jest brak wiedzy na temat  zarówno uzależnienia jak i współuzależnienia i jego następstw
w uzależnionej rodzinie.

Czytaj dalej
Jak wychować i nie zwariować

Zapraszamy na warsztaty „Jak wychować i nie zwariować ?”.

Czytaj dalej
Bezpieczny w sieci

Realizując zapisy Powiatowego Programu Przeciwdziałania Przemocy i Ochrony Ofiar Przemocy w Powiecie Piaseczyńskim, Powiatowy Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Górze Kalwarii zorganizował cykl spotkań w Przedszkolu Publicznym Nr 5 w Piasecznie. Warsztaty odbyły się na przełomie lutego i marca, były to 4 spotkania z każdą grupą.

Czytaj dalej
Warsztaty dla dzieci w wieku 7-10 lat

Powiatowy Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Górze Kalwarii, w dniach 28 czerwca 3 i 5 lipca zorganizował warsztaty dla dzieci w wieku 7-10 lat. W warsztatach udział wzięło 10 dzieci. 

Czytaj dalej