Ogólnopolska Poradnia Internetowa, działająca pod adresem www.narkomania.org.pl, jest bezpłatnym serwisem pomocowym adresowanym do osób poszukujących informacji i pomocy w zakresie problematyki narkomanii.

Poradnia świadczy pomoc on-line dla:

  • osób używających narkotyków;
  • osób uzależnionych od narkotyków;
  • rodzin i bliskich osób z problemem narkotykowym.

O poradę można anonimowo  zapytać lekarza, psychologa i prawnika.

W poradni można znaleźć wiele rzetelnych informacji na temat zjawiska narkomanii, skutkach używania środków odurzających oraz różnych form pomocy udzielanych osobom z problemem narkotykowym oraz osobom współuzależnionym. Rodzice (najliczniejsza grupa korzystających z poradni) mają możliwość zdobycia praktycznej wiedzy na temat szeroko rozumianej problematyki uzależnień, dowiedzieć się jak rozpoznać symptomy używania przez ich dzieci środków psychoaktywnych, jak rozmawiać z takim dzieckiem i gdzie szukać pomocy (baza placówek pomocowych).

Serwis udostępnia ponadto prezentacje, raporty i artykuły a także wykaz tematycznej literatury. Zamieszczone publikacje poruszają aspekty natury medycznej, psychologicznej, prawnej, historycznej, społecznej, etycznej a nawet filozoficznej.

Poradnia Internetowa działa na zlecenie Krajowego Biura ds. Przeciwdziałania Narkomanii i jest finansowana ze środków Ministerstwa Zdrowia.

W wyniku procedury konkursowej prowadzenie Poradni w latach 2010 – 2012 zostało zlecone Fundacji PRAESTERNO.