Relacje między dwoma bliskimi sobie osobami są zawsze bardzo skomplikowane i nie można oceniać ich na podstawie ogólnego modelu. Podkreślenia wymaga, że prawo karne nie ingeruje tam, gdzie obie strony akceptują metody komunikacji, wzajemne zachowania wobec siebie. Jeśli jednak któraś ze stron nie akceptuje tych metod nie można wymagać od niej aby podporządkowała się im „w imię miłości”, „w imię rodziny”, czy na jakiejkolwiek innej podstawie.

Pamiętaj! Nie wszystkie akceptowane przez Ciebie zachowania są obojętne dla otoczenia. Świadkiem ich mogą być np. dzieci, które mogą ich nie akceptować i w ten sposób stać się ofiarami przemocy.

WAŻNE! Jeśli czujesz, że Twój partner zachowuje się wobec Ciebie niewłaściwie nie ignoruj tego. Poinformuj go i tym. Nie pozwalaj, żeby sytuacja eskalowała. Podstawą związku jest komunikacja – nie unikaj trudnych tematów.

W przypadku gdy sytuacja w domu jest bardzo napięta możesz zwrócić się o pomoc do rodziny, znajomych, osób, które są dla Was autorytetem. Może wspólnie znajdziecie rozwiązanie tej sytuacji. Jeśli nie czujesz się na siłach rozmawiać, obawiasz się konfrontacji, zostaw na stole list, w którym opiszesz jak się czujesz i co Ci się nie podoba. Możesz również wysłać email lub nawet zadzwonić. Czasem okazuje się, że najprostsze rozwiązanie przynosi najlepsze skutki.

WAŻNE!. Nie zamykaj się w sobie. Stosowanie przemocy jest złem, bycie ofiarą nie poprawi sytuacji. Nie masz czego się wstydzić. Przemoc jest wyrazem bezradności osoby ją stosującej i to ona powinna ponieść odpowiedzialność za swoje działania. Chroń siebie i swoich bliskich, zwłaszcza dzieci.

Dzieci są ofiarami przemocy domowej. Nie tylko wtedy, gdy przez bezpośrednie działanie bądź zaniechanie osoby stosującej przemoc są bite, wyzywane, głodzone, poniżane, zmuszane pod pozorem wychowania do pracy ponad siły. Dziecko jest ofiarą również wtedy, gdy jest świadkiem, choćby pośrednio, przemocy między dorosłymi[na przykład widząc skutki w postaci siniaków na twarzy rodzica, słuchając wrzasków rozlegających się w drugim pokoju, czy uczestnicząc w atmosferze burzy, nawet jeśli nie towarzyszą jej słowa]. Dziecko jest w ten sposób krzywdzone. Jest krzywdzone również dlatego, że uczy się w ten sposób patologicznych relacji i patologicznego sposobu komunikowania się i dochodzenia swoich racji. Dla dobra dziecka istotne jest przebywanie w warunkach wolnych od przemocy.

WAŻNE! Bicie i krzyki nie są elementem wychowania.

Jako opiekun dziecka nie tylko zapewne chcesz wspierać je materialnie, kupować ubrania, książki, zabawki, itp., ale także ważne jest, by zapewnić mu właściwe warunki do rozwoju.

WAŻNE! W Afryce jest przysłowie, że do wychowania dziecka potrzeba całej wioski. W Polsce ufamy, że rodzice są gwarancją prawidłowego wychowania dziecka. Jeśli jednak jako rodzic masz problemy i sobie nie radzisz to nie znaczy, że jesteś złym rodzicem.

Masz prawo nie wiedzieć i szukać pomocy. Jeśli problem ten związany jest z przemocą w rodzinie – możesz skorzystać z bezpłatnego telefonu zaufania Niebieskiej Linii 801 12 00 02.

W warunkach przemocy w rodzinie ważniejsze niż dobra materialne jest zapewnienie dziecku spokoju, wolności od strachu i uwolnienie go od dysfunkcyjnych stosunków rodzinnych. Nie pozwalaj aby było ono ofiarą przemocy. Pamiętaj, że jest ofiarą również wtedy gdy jest świadkiem przemocy, której Ty doznajesz. Jeśli jest to konieczne, Twoim obowiązkiem jest ochrona dziecka przed agresją drugiego rodzica lub osoby sprawującej prawna opiekę.

Jeśli nie czujesz się na siłach, albo podjęte próby rozwiązania sytuacji nie przyniosły skutku, masz wiele innych możliwości działania. Przede wszystkim możesz poinformować Policję, swojego dzielnicowego lub pracownika Ośrodka Opieki Społecznej o problemach w domu, którzy powinni udzielić Ci informacji co możesz w takiej sytuacji zrobić, gdzie się skierować, jakie kroki podjąć.

WAŻNE! Jeśli wzywasz Policję do Waszego domu, bo obawiasz się o swoje zdrowie lub życie pamiętaj, że obowiązkiem Policji jest sporządzenie tzw. Niebieskiej Karty, która stanowi nie tylko dowód interwencji, ale także potwierdzenie zaistnienia problemu przemocy domowej.

Możesz zapoznać się ze wzorami Niebieskiej Karty, aby dokładnie wiedzieć jakich informacji trzeba udzielić. Jako osoba pokrzywdzona otrzymasz również kartę informacyjną gdzie możesz się zgłosić po pomoc.

WAŻNE! Przed podpisaniem czytaj dokładnie wszystkie dokumenty. Jeśli czegoś w nich brakuje, lub jest błędnie wpisane ZAWSZE wymagaj korekty. To jest Twój obowiązek, a nie prawo.