Powstawaniu współuzależnienia sprzyjają zależność materialna, brak wsparcia ze strony rodziny, izolacja bliskich osób, słaba pozycja zawodowa  i nacisk społeczny na utrzymywanie małżeństwa. Głównym czynnikiem nie pozwalającym wyjść z dysfunkcyjnego związku jest brak wiedzy na temat  zarówno uzależnienia jak i współuzależnienia i jego następstw
w uzależnionej rodzinie.

Ponieważ zauważyliśmy znaczny wzrost ilości osób zgłaszających się do POIK  a będących w takich destrukcyjnych relacjach chcielibyśmy zaproponować  Państwu warsztaty psychoedukacyjne z tematyki  wspóluzależnienia. Pozwoliłoby to poszerzyć świadomość na temat tego problemu co w konsekwencji zwiększyłoby wiedze na temat nie tylko choroby partnera ale przede wszystkim  swojej własnej sytuacji.  

Warsztaty edukacyjne dla współuzależnionych