Warsztaty dla dzieci w wieku 7-10 lat

Powiatowy Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Górze Kalwarii, w dniach 28 czerwca 3 i 5 lipca zorganizował warsztaty dla dzieci w wieku 7-10 lat. W warsztatach udział wzięło 10 dzieci. 

Dzień 1

28 czerwca 2017r. (3h)

 • Spotkanie z rodzicami: (15min)
 • Spotkanie z dziećmi:
 • Stworzenie kontraktu- Podpis” dzieci w formie odcisku dłoni
 • „Poznajmy się”
  przedstawienie się dzieci, stworzenie przez nich małych wizytówek
 • Zabawa integracyjna
 • Krótkie wprowadzenie do filmu + projekcja filmu- popcorn
 • Przerwa: napoje, poczęstunek
 • Drzewko uczuć

Dzień 2

3 lipca 2017r. (3 h)

 • Prezentacja emocji
 • Gniew, smutek i strach” – praca zespołowa, plakat.
 • Przerwa: napoje poczęstunek
 • Praca indywidualna- „apteczka na emocje”.

Dzień 3 (4h)

5 lipca 2017r.

 • Co nas cieszy, czyli rozmowa o radości
 • Ćwiczenie grupowe „ Łowienie emocji”
 • Przerwa: napoje i poczęstunek
 • Gra edukacyjna „Jaka to emocja”-
 • Podsumowanie spotkań z dziećmi, zabawa integracyjna. 

Warsztaty prowadziły psycholog p. Anna Lepa i Agnieszka Róg – Dziękujemy za zaangażowanie i poświęcony czas.