Powiatowy Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Górze Kalwarii jest w trakcie realizacji projektu „Działania profilaktyczne w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie na terenie Powiatu Piaseczyńskiego” w ramach Programu Osłonowego „Wspieranie jednostek samorządu terytorialnego w tworzeniu systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie” realizowanego przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

W ramach projektu POIK organizuje warsztaty w szkołach ponadpodstawowych dla młodzieży w wieku 16-19 lat na temat przemocy w rodzinie z terenu powiatu piaseczyńskiego. Warsztaty skierowane są do młodzieży w wieku 16-19 lat i prowadzone będą na zasadzie wykładów psychologa i pracy w grupach. Poruszony zostanie temat przemocy w rodzinie,
a grupy młodzieży zostaną wyposażeni w wiedzę teoretyczną i praktyczną. Otrzymają wskazówki w obszarze reagowania na przemoc oraz kontakty do instytucji pomocowych

Warsztaty dla młodzieży