Zachęcamy do zapoznania się z danymi statystycznymi Powiatowego Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Górze Kalwarii za 2018 r