Powiatowy Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Górze Kalwarii, zachęca do udziału w Warsztatach dla dzieci w wieku 7-10 lat. 

  • Zabawy Integracyjne 
  • Zespołowe prace plastyczne 
  • Tworzenie strategii radzenia sobie ze smutkiem, strachem i gniewem 
  • Gra edukacyjna 
  • Projekcja filmu 
Warsztaty znam swoje emocje a jaka jest Twoja supermoc?