Korzyść majątkowa – osoba dopuszczająca się oszustwa robi to z chęci wzbogacenia się, powiększenia własnego majątku lub spłacenia długu.

Kto doprowadza do – działania oszusta mają określony skutek, którym jest spowodowanie niekorzystnego rozporządzenia majątkiem przez oszukaną osobę, np. doprowadzenie oszukanej osoby do sprzedaży dzieła sztuki po zaniżonej cenie lub wyłudzenie od oszukanej osoby pieniędzy.

Niekorzystne rozporządzenie mieniem – polega na tym, że oszukana osoba traci pieniądze lub majątek (np. cenny obraz), ponosząc uszczerbek w aktualnym majątku (np. majątek pomniejszył się o kwotę wyłudzonych przez oszusta pieniędzy) lub tracąc oczekiwany zysk (np. gdyby nie doszło do oszustwa, oszukana osoba dostałaby za obraz dużo więcej pieniędzy).

Wprowadzenie w błąd, wyzyskanie błędu lub niezdolność do należytego pojmowania – osoba dopuszczająca się oszustwa dąży do osiągnięcia korzyści majątkowej, stosując różne metody:- podejmując działania, które mają doprowadzić osobę pokrzywdzoną do mylnego wyobrażenia np. o wartości sprzedawanego obrazu lub samochodu, o jakości kupowanych mebli, czy o możliwości odniesienia korzyści z zawieranej transakcji (wprowadzenie w błąd), np. oszukanie kontrahenta co do jakości materiałów budowlanych i sprzedanie mu ich po zawyżonej cenie;

  • świadomie wykorzystując fakt, że osoba pokrzywdzona już jest w błędzie, z którego specjalnie jej nie wyprowadza i dzięki temu odnosi korzyść majątkową (wyzyskanie błędu), np. oszust wie, że obraz jest cenny a jego posiadaczka mylnie sądzi, że to niewiele warte malowidło, co oszust wykorzystuje, by zakupić go po zaniżonej cenie;
  • umyślnie wykorzystując brak właściwego rozeznania osoby oszukanej ze względu na jej wiek (dziecko, osoba starsza), stan psychiczny (choroba psychiczna), stan emocjonalny (spowodowany np. stratą osoby bliskiej) czy uczucia (zaufanie do sprawcy), co rozumie się jako wyzyskanie niezdolności pokrzywdzonego do należytego pojmowania, np. wyłudzanie pieniędzy metodą „na wnuczka” od osób starszych i zazwyczaj samotnych.