Wsparcie w kryzysie - oszustwo

Warunkiem skutecznego postawienia zarzutów osobie, która dopuściła się oszustwa, jest ustalenie, że, dążąc do wzbogacenia się, od samego początku działała z zamiarem wprowadzenia pokrzywdzonego w błąd albo wykorzystania błędnych przeświadczeń lub niezdolności pokrzywdzonego do należytego pojmowania.

Czytaj dalej
Uchylanie się od alimentów

Uchylanie się od alimentów jest pospolitym i niestety częstym problemem. Krzywdzi ono wiele osób, a niezmiernie często konsekwencje takiego działania ponoszą dzieci. Dlatego ustawodawca uznał za wskazane karanie osób, które narażają swoich bliskich na niedogodności związane z brakiem środków finansowych na pokrycie podstawowych potrzeb życiowych.

Czytaj dalej
Bójka i pobicie

Polskie prawo odróżnia przestępstwa bójki i pobicia oraz użycia w bójce broni palnej od przestępstw dotyczących spowodowania ciężkiego uszczerbku na zdrowiu (art. 156 kk) i uszkodzenia ciała

Czytaj dalej
Bójka i pobicie

Przede wszystkim, jeśli jesteś ofiarą lub dowiedziałaś (dowiedziałeś) się o popełnieniu lub usiłowaniu przestępstwa, natychmiast zawiadom Policję. Możesz to zrobić dzwoniąc na numer alarmowy (w sytuacjach nagłych), osobiście na posterunku Policji albo pisemnie.

Czytaj dalej
Stalking

Stalking – słowo to po angielsku oznacza „skradanie się” (np. myśliwych za zwierzyną). W w języku potocznym używane jest na określenie uporczywego nękania i emocjonalnego prześladowania poprzez wielokrotne telefony, nachodzenie w domu, pracy bez zaproszenia i wbrew woli ofiary, złośliwe nagabywanie, naprzykrzanie się (np. poprzez wysyłanie niechcianych listów, prezentów czy sms-ów), oczernianie, ale także podszywanie się pod tożsamość ofiary w celu jej kompromitacji. Zdarza się też grożenie ofierze albo wręcz popełnianie na jej szkodę rozmaitych przestępstw.

Czytaj dalej
Stalking

Przede wszystkim należy wyraźnie oświadczyć sprawcy, że nie życzysz sobie jego działań: żądasz zaniechania wysyłania sms-ów, prezentów, wystawania pod oknem, nachodzenia Cię w pracy, przysyłania listów itp. Musisz to udokumentować, np. zachowując treść e-maila, w którym wzywasz do zaprzestania nękania.

Czytaj dalej
Stres w pracy

Rosnąca konkurencja przekłada się na coraz większe wymagania wobec pracowników. Wymagania te niejednokrotnie przekraczają możliwości przeciętnego człowieka: pracy jest zbyt dużo, w zbyt krótkim czasie lub zadania do wykonania są niedopasowane do predyspozycji, umiejętności i wiedzy pracowników. Sytuacji nie polepsza brak stałych umów, niepewność zatrudnienia czy niska pensja. W takich warunkach pracownikom na co dzień towarzyszy stan napięcia psychicznego, nazywany popularnie stresem. Im większa rozbieżność między wymaganiami środowiska pracy a możliwościami i potrzebami pracowników, tym większy poziom odczuwanego przez nich stresu.

Czytaj dalej
Stres w pracy

Pamiętaj, że każdy z nas ma swój próg odporności na stres, po przekroczeniu którego nie jest w stanie pracować w sposób efektywny. Osoby doświadczające stresu próbują czasem obniżyć przeżywane napięcie przy pomocy alkoholu i innych środków odurzających. Nie likwiduje to przyczyn stresu w pracy, a pogłębia tylko problemy osób nadużywających tego rodzaju substancji.

Czytaj dalej
Stres w pracy

W radzeniu sobie z trudnymi, stresującymi sytuacjami bardzo ważne jest wsparcie ze strony innych osób. Czasem ocena kogoś „z zewnątrz” pozwala na znalezienie rozwiązania problemu, które wcześniej nie przyszłoby nam do głowy. Skorzystaj z pomocy bliskich osób, z którymi możesz podzielić się swoimi problemami. W szczególnie trudnych sprawach, jeżeli doświadczasz negatywnych skutków zdrowotnych stresu (np. cierpisz z powodu depresji), nie wahaj się skorzystać z pomocy specjalistów: psychologów i lekarzy. Tego rodzaju pomoc świadczą m.in. poradnie zdrowia psychicznego, ośrodki pomocy rodzinie, a także ośrodki interwencji kryzysowej zlokalizowane w większych miastach.

Czytaj dalej
Mobbing

Mobbing jako zjawisko patologiczne, powtarza się systematycznie i występuje od wielu lat w zakładach pracy. Jego cechą jest bezbronność ofiary wobec mobbera (tak nazywa się osobę, która stosuje zachowania mobbingowe). Same akty przemocy fizycznej nie stanowią natomiast istoty mobbingu.

Czytaj dalej