W radzeniu sobie z trudnymi, stresującymi sytuacjami bardzo ważne jest wsparcie ze strony innych osób. Czasem ocena kogoś „z zewnątrz” pozwala na znalezienie rozwiązania problemu, które wcześniej nie przyszłoby nam do głowy. Skorzystaj z pomocy bliskich osób, z którymi możesz podzielić się swoimi problemami. W szczególnie trudnych sprawach, jeżeli doświadczasz negatywnych skutków zdrowotnych stresu (np. cierpisz z powodu depresji), nie wahaj się skorzystać z pomocy specjalistów: psychologów i lekarzy. Tego rodzaju pomoc świadczą m.in. poradnie zdrowia psychicznego, ośrodki pomocy rodzinie, a także ośrodki interwencji kryzysowej zlokalizowane w większych miastach.

Instytut Psychologii Zdrowia Polskiego Towarzystwa Psychologicznego we współpracy z Urzędem Komunikacji Elektronicznej oraz firmą Netia S.A. uruchomił bezpłatną, ogólnopolską Poradnię Telefoniczną dla osób przeżywających kryzys emocjonalny.

Pod numerem telefonu 116 123 od poniedziałku do piątku, w godzinach od 14.00 do 22.00, dyżurują specjaliści, udzielając wsparcia i pomocy psychologicznej osobom potrzebującym.

Pamiętaj również, że Twój pracodawca jest odpowiedzialny za tworzenie bezpiecznych i higienicznych warunków pracy, które nie narażą Cię na utratę zdrowia – zwróć się do niego. Więcej informacji na temat stresu w pracy oraz narzędzi służących jego diagnozie uzyskasz na poniższych stronach internetowych:

www.healthy-workplaces.eu/pl/stress-and-psychosocial-risks – strona Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy.

www.ciop.pl – strona Centralnego Instytutu Ochrony Pracy – Państwowego Instytutu Badawczego.