„Karta informacyjna dla dozorowanego sprawcy przemocy w rodzinie”. Karta ta zawiera zarówno informacje dotyczące konsekwencji ponownego stosowania przemocy, konieczności współpracy z kuratorem sądowym, a także możliwości podjęcia działań, zmierzających do zmiany swojego zachowania.