Osoby stosujące przemoc

Co grozi osobom stosującym przemoc wobec najbliższych

  • Interwencja Policji lub zatrzymanie połączone ze stosowaniem środków zapobiegawczych;
  • zastosowanie licznych zakazów, w tym zbliżania się lub kontaktowania z osobami pokrzywdzonymi;
  • nakaz opuszczenia wspólnie zajmowanego mieszkania (bez względu na to czyją jest własnością) na podstawie decyzji prokuratora lub orzeczenia sądu;
  • zasądzenie odszkodowania, zadośćuczynienia bądź nawiązki na rzecz osoby pokrzywdzonej;
  • ograniczenie bądź nawet pozbawienie władzy rodzicielskiej nad dziećmi i ograniczenie z nimi kontaktów,
  • jeżeli przemoc stosowana była także wobec nich;
  • w razie uprzedniego skazania na karę z warunkowym zawieszeniem – natychmiastowe zarządzenie jej wykonania.