Wprowadzone przez

Bójka i pobicie – jak reagować

Przede wszystkim, jeśli jesteś ofiarą lub dowiedziałaś (dowiedziałeś) się o popełnieniu lub usiłowaniu przestępstwa, natychmiast zawiadom Policję. Możesz to zrobić dzwoniąc na numer alarmowy (w sytuacjach nagłych), osobiście na posterunku Policji albo pisemnie.

Stalking

Stalking – słowo to po angielsku oznacza „skradanie się” (np. myśliwych za zwierzyną). W w języku potocznym używane jest na określenie uporczywego nękania i emocjonalnego prześladowania poprzez wielokrotne telefony, nachodzenie w domu, pracy bez zaproszenia i wbrew woli ofiary, złośliwe nagabywanie, naprzykrzanie się (np. poprzez wysyłanie niechcianych listów, prezentów czy sms-ów), oczernianie, ale także podszywanie […]

Stalking – jak reagować

Przede wszystkim należy wyraźnie oświadczyć sprawcy, że nie życzysz sobie jego działań: żądasz zaniechania wysyłania sms-ów, prezentów, wystawania pod oknem, nachodzenia Cię w pracy, przysyłania listów itp. Musisz to udokumentować, np. zachowując treść e-maila, w którym wzywasz do zaprzestania nękania.

Stres w pracy

Rosnąca konkurencja przekłada się na coraz większe wymagania wobec pracowników. Wymagania te niejednokrotnie przekraczają możliwości przeciętnego człowieka: pracy jest zbyt dużo, w zbyt krótkim czasie lub zadania do wykonania są niedopasowane do predyspozycji, umiejętności i wiedzy pracowników. Sytuacji nie polepsza brak stałych umów, niepewność zatrudnienia czy niska pensja. W takich warunkach pracownikom na co dzień towarzyszy stan […]

Stres w pracy – jak sobie radzić

Pamiętaj, że każdy z nas ma swój próg odporności na stres, po przekroczeniu którego nie jest w stanie pracować w sposób efektywny. Osoby doświadczające stresu próbują czasem obniżyć przeżywane napięcie przy pomocy alkoholu i innych środków odurzających. Nie likwiduje to przyczyn stresu w pracy, a pogłębia tylko problemy osób nadużywających tego rodzaju substancji.

Stres w pracy – gdzie szukać pomocy

W radzeniu sobie z trudnymi, stresującymi sytuacjami bardzo ważne jest wsparcie ze strony innych osób. Czasem ocena kogoś „z zewnątrz” pozwala na znalezienie rozwiązania problemu, które wcześniej nie przyszłoby nam do głowy. Skorzystaj z pomocy bliskich osób, z którymi możesz podzielić się swoimi problemami. W szczególnie trudnych sprawach, jeżeli doświadczasz negatywnych skutków zdrowotnych stresu (np. […]

Mobbing

Mobbing jako zjawisko patologiczne, powtarza się systematycznie i występuje od wielu lat w zakładach pracy. Jego cechą jest bezbronność ofiary wobec mobbera (tak nazywa się osobę, która stosuje zachowania mobbingowe). Same akty przemocy fizycznej nie stanowią natomiast istoty mobbingu.

Odszkodowanie i kary za stosowanie mobbingu

Art. 94[3] § 1 k.p. stanowi o tym, że pracodawca jest obowiązany przeciwdziałać mobbingowi. Konsekwencją tego obowiązku jego niedochowania jest odpowiedzialność pracodawcy, również w takim przypadku gdy nie jest on osobiście zaangażowany w stosowanie mobbingu, lub też nie interesował się czy mobbing jest stosowany wobec zatrudnianych przez niego pracowników. W przypadku braku odpowiednich działań w zakresie przeciwdziałania […]