Wprowadzone przez

Powiatowy Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie

Poniżej przedstawiamy Państwu „Powiatowy Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Powiecie Piaseczyńskim na lata 2016-2020.  Zadania z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie w Powiecie Piaseczyńskim realizuje Powiatowy Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Górze Kalwarii. 

Odwołaj wizytę

Masz zarezerwowany termin wizyty w Powiatowym Ośrodku Interwencji Kryzysowej, jednak z jakichś przyczyn nie możesz przyjść? Za pomocą poniższego formularza możesz odwołać wizytę.