Powiatowy Ośrodek Interwencji Kryzysowej oferuje wsparcie psychologiczne dla medyków walczących z COVID.

Wsparcie dla medyków