Pomaganie  młodym  ludziom  w  żałobie  jest  wyzwaniem,  zwłaszcza  gdy  samemu  przeżywa  się  skrajne  emocje  związane z odejściem bliskiej osoby.

Wiemy, że nie ma prostych i łatwych recept. Możemy jednak podpowiedzieć kilka praktycznych wskazówek dotyczących rozmawiania z dziećmi o chorobie i jej konsekwencjach, o śmierci, o dylematach i niepokojach. Zebrane tutaj rady pomagają przygotować młodych ludzi na to, co jeszcze przed nimi.

Ich celem jest wsparcie dzieci w różnym wieku na tyle, by:

  • poczuły się bezpieczniejsze i silniejsze,
  • rozumiały pojawiające się w nich różne emocje,w trudnych momentach
  • umiały i chciały dzielić się swoimi myślami z dorosłymi