Objawy ostrych zatruć substancjami psychoaktywnymi:

Ostre zatrucie następuje po przyjęciu substancji psychoaktywnej i jest ściśle związane:

  • z wielkością dawki,
  • drogą przyjęcia oraz
  • stanem psychicznym i somatycznym.

Zatrucie (przedawkowanie) substancjami psychoaktywnymi zazwyczaj powoduje:

  • spowolnienie, senność, śpiączkę lub
  • pobudzenie z objawami psychotycznymi (urojenia, omamy, lęk, zaburzenia orientacji itp.).

Stan zatrucia jest stanem dynamicznym i dlatego obraz kliniczny może zmieniać się w czasie i obserwuje się wiele stanów pośrednich pomiędzy śpiączką a pobudzeniem.