Wybrane przykłady szkód zdrowotnych i społecznych związanych z przyjmowaniem substancji psychoaktywnych:

Somatyczne szkody zdrowotne

 • Ostre zatrucie (przedawkowanie)
 • Wychudzenie, wyniszczenie
 • Zakrzepy w żyłach i zatory tętnicze
 • Infekcja HIV i choroba AIDS
 • Wirusowe zapalenie wątroby HBV, HCV, HDV, rzadziej HAV
 • Zakażenia bakteryjne, w tym posocznice – np. gronkowiec złocisty
 • Zapalenia płuc, oskrzeli, zatok
 • Owrzodzenie skrzydełek nosa i okolicy pod nosem
 • Martwica przegrody nosowej
 • Świerzb, grzybica
 • Choroby przenoszone droga płciową
 • Patologie ciąży i porodu
 • Napady drgawkowe
 • Ropnie, ropowice skóry w miejscach po zastrzykach

Psychiczne szkody zdrowotne

 • Bezsenność
 • Depresja / próby samobójcze
 • Zaburzenia nastroju (agresja, drażliwość, przygnębienie, apatia)
 • Zaburzenia pamięci
 • Ostre i przewlekłe psychozy
 • Zaburzenia seksualne
 • Zespoły organiczne, np. otępienie
 • Zaburzenia uczuciowości

Szkody społeczne

 • Osłabienie więzi rodzinnych
 • Bezdomność
 • Bezrobocie
 • Konflitky z prawem
 • Inwalidztwo
 • Utrała zdolności do samodzielnego i odpowiedzialnego funkcjonowania
 • Obciążenie społeczeństwa pomocą socjalną