W ramach podpisanego porozumienia z fimą „INPLUS” Centrum Kształcenia Kadr Medycznych, Powiatowy Ośrodek Interwencji Kryzysowej przeprowadził cykl szkoleń dla pracowników służby zdrowia, które podnoszą swoje kwalifikacje. 

Tematem szkoleń było Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie oraz ochrona ofiar przemocy.