Wpisy

Hostel

Hostel dla ofiar przemocy domowej oferuje schronienie oraz pomoc specjalistyczną dla osób znajdujących się w sytuacji kryzysu związanego z zagrożeniem zdrowia i życia.

Czytaj dalej

Powiatowy Ośrodek Interwencji Kryzysowej

W Powiatowym Ośrodku Interwencji Kryzysowej staramy się nieść pomoc wszystkim osobom które doświadczyły sytuacji bolesnej, trudnej – kryzysowej.

Czytaj dalej
Młodzieżowe pogotowie emocjonalne

Fundacja Ludzi Otwartej Wyobraźni FLOW, od dziś udostępnia gorącą linię wsparcia dla młodzieży szkół powiatu piaseczyńskiego. Merytorycznym partnerem akcji jest Powiatowy Ośrodek Interwencji Kryzysowej. Nie chodzi o pomoc w nauce, ale o coś ważniejszego – wsparcie w poczuciu osamotnienia, odizolowania od znajomych (nie każdy ma stały dostęp do komórki czy komputera), problemach rodzinnych (nie każdemu dom daje poczucie bezpieczeństwa), poradzeniu sobie z lękiem podyktowanym „kwarantanną szkolną”.

Czytaj dalej
Diagnoza zjawiska przemocy w powiecie piaseczyńskim

Przemoc w powiecie piaseczyńskim dotyczyła głównie kobiet. W 2018 r. zarejestrowano 429 tego typu przypadków, co stanowi wynik o 140 wyższy w porównaniu z ubiegłym rokiem. Ciekawe zjawisko można zaobserwować jeżeli chodzi o przemoc w stosunku do mężczyzn. W 2018 roku można zaobserwować jej wzrost o 173%.

Czytaj dalej
Szkolenie z przeciwdziałania przemocy dla kadry medycznej w POIK

W ramach podpisanego porozumienia z fimą „INPLUS” Centrum Kształcenia Kadr Medycznych, Powiatowy Ośrodek Interwencji Kryzysowej przeprowadził cykl szkoleń dla pracowników służby zdrowia, które podnoszą swoje kwalifikacje. 

Czytaj dalej
Stop - reaguj na przemoc

Widzisz, że ktoś cierpi, jest poniżany, gnębiony lub bity, ale nie reagujesz?  Dlaczego?  Z obojętności? Z przekonania, że to co dzieje się za ścianą, nie jest Twoim problemem? Z poczucia, że nic nie możesz zrobić, więc najlepiej siedzieć bezczynnie? Czasem drobne działanie z Twojej strony, takie jak telefon, ratuje czyjeś życie lub zdrowie.

Czytaj dalej