Zwracamy się do Państwa z propozycją szkolenia, które organizujemy dla pracowników służb medycznych  w ramach Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie.

Program szkolenia ma na celu przedstawienie podstaw prawnych oraz procedur, które ułatwią  postępowanie z pacjentami, którzy w czasie pobytu na terenie placówki medycznej ujawniają problemy związane z doświadczaniem przemocy w rodzinie, bądź też macie Państwo przypuszczenia, że takie zjawisko zachodzi.

Szkolenie jest bezpłatne, przeznaczone dla służb medycznych z Powiatu Piaseczyńskiego. 

Zgłoszenia do dnia 8 czerwca 2018r.

Program szkolenia: 

  1. Podanie ogólnych informacji dotyczących zjawiska przemocy.
  2. Analiza fizycznych i psychicznych symptomów przemocy, w sytuacjach badania medycznego.
  3. Omówienie ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie w kontekście odpowiedzialności zawodowej.
  4. Przedstawienie procedury „ Niebieskiej karty” oraz zasad działania grup interdyscyplinarnych i zespołów roboczych.
  5. Prezentacja kwestionariusza oceny ryzyka występowania przemocy w rodzinie wobec osób dorosłych i wobec dzieci w sytuacjach kontaktu medycznego.
  6. Przedstawienie propozycji algorytmu postępowania w przypadku podejrzenia występowania przemocy w rodzinie wobec osób dorosłych i wobec dzieci w sytuacjach kontaktu z pracownikami ochrony zdrowia.

Osoby prowadzące:

Łukasz Kopytowski – dyrektor Powiatowego Ośrodka Interwencji Kryzysowej.

Maria Śmigaj – psycholog, psychoterapeutka, trener umiejętności społecznych, długoletni pracownik Powiatowego Ośrodka Interwencji Kryzysowej.

Szkolenie dla służb medycznych z Powiatu Piaseczyńskiego