Powiatowy Ośrodek Interwencji Kryzysowej otworzył  Punkt Interwencji Kryzysowej w centrum Piaseczna! POIK ma swą główną siedzibę w Górze Kalwarii. Ze względu na duże zapotrzebowanie na pomoc psychologiczną dla osób w trudnej sytuacji powiat stara się uruchamiać kolejne punkty, w których osoby potrzebujące mogą liczyć na wsparcie i z łatwością mogą dotrzeć.  W ubiegłym roku otworzono Punk Interwencji Kryzysowej w Mrokowie. Teraz przyszedł czas na Piaseczno. 

Nowy PIK znajduje się w Piasecznie przy ul. Kościuszki 9(obok kawiarni Mała Czarna). Działa od poniedziałku do piątku w godzinach 9.00-19.00.Zapisy telefonicznie: (22) 757-68-20 lub (22) 736-31-21  lub osobiście. 

Do Punktu Interwencji Kryzysowej można zgłaszać się bez skierowania a pomoc jest udzielana bezpłatnie. Punkt Interwencji Kryzysowej przyjmuje osoby, które w swoim życiu doświadczyły kryzysu (m.in. nagła choroba, strata bliskiej osoby, rozpad małżeństwa, konflikty rodzinne, doznawanie przemocy oraz inne trudne sytuacje życiowe) i chcą skorzystać z profesjonalnej pomocy specjalistycznej. W godzinach pracy punktu, na miejscu przyjmują specjaliści, którzy udzielają wsparcia w zakresie rozpoznania sytuacji kryzysowej, opracowania planu pomocy uwzględniającego zasoby klienta i umówienia konsultacji specjalistycznej według potrzeb.

PIK w Piasecznie