Instytucje współpracujące z Powiatowym Ośrodkiem Interwencji Kryzysowej w Górze Kalwarii

Zespół Ośrodków Wsparcia – Ośrodek Interwencji Kryzysowej i Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie
ul. Ks. Jerzego Popiełuszki 24, 05-820 Piastów
tel.: (22) 753-45-56

Zobacz stronę WWW

Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Suchej Beskidzkiej
ul. Mickiewicza 31, 34-200 Sucha Beskidzka
tel.: (33) 847-21-01

Zobacz stronę WWW

Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Krakowie
ul. Radziwiłłowska 8b, 31-026 Kraków

Zobacz stronę WWW

Sądecki Ośrodek Interwencji Kryzysowej
ul. Śniadeckich 10a, 33-300 Nowy Sącz

Zobacz stronę WWW