W związku z dynamicznym rozwojem naszej placówki, mającej na celu daleko idące działania pomocowe na rzecz rodzin w potrzebie, z terenu Powiatu Piaseczyńskiego Dyrektor Powiatowego Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Górze Kalwarii ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy – psycholog do pracy z młodzieżą

Wymagania niezbędne:

 1. Ukończone studia magisterskie na kierunku psychologia.
 2. Minimum 1,5 roczny staż na stanowisku psychologa.
 3. Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych.
 4. Niekaralność za przestępstwo umyślne lub umyślne przestępstwo skarbowe.

Wymagania dodatkowe:

 1. Staż pracy na stanowisku psychologa.
 2. Ukończenie szkoleń z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie, interwencji kryzysowej, poradnictwa psychologicznego lub pokrewnych.
 3. Dobra znajomość przepisów prawnych z zakresu pomocy społecznej
  i przeciwdziałania przemocy w rodzinie.
 4. Komunikatywność.
 5. Umiejętność pracy w zespole.
 6. Odporność na stres,
 7. Odpowiedzialność i systematyczność.

CV prosimy przesyłać na adres: poik@piaseczno.pl

Poszukujemy psychologa